WYSIWYG Web Builder
Naar de Nederlandse website
Plas Potatoes
Espanol
Plas Potatoes
Plas Potatoes
Totaaloverzicht
Rassen
Contactpagina
Home
Farm Saved Seed.

De rassen van Plas Potatoes zijn beschermd door middel van kwekersrecht.
De hoofdregel in het kwekersrecht is dat vermeerdering van beschermde rassen zonder toestemming van de kwekersrechthouder is verboden. Er bestaat een uitzondering op deze hoofdregel voor granen en aardappels. Voor deze twee gewassen is het toegestaan om eigen vermeerderd zaaizaad of pootgoed van beschermde rassen ('Farm Saved Seed') te gebruiken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* het gebruik van het eigen vermeerderde zaaizaad/pootgoed blijft beperkt tot het eigen bedrijf;
* de teler meldt voor 15 mei (jaar vd oogst) het gebruik van Farm Saved Seed aan de kwekersrechthouder;
* de teler draagt een vergoeding af aan de kwekersrechthouder.

Reguliere pootgoedteelt en licentieteelt van granen gebeurt met toestemming van de kwekersrecht-
houder en valt dus niet onder Farm Saved Seed.
Plas Potatoes heeft de administratieve uitvoering van deze regeling bij brancheorganisatie  Plantum ondergebracht. Jaarlijks ontvangen telers van Plantum een meldformulier, waarop zij het gebruik van Farm Saved Seed kunnen melden. Via de website www.eigenzaaizaad.nl  kan dit ook digitaal.

Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over de beschermde rassen en bijbehorende tarieven, evenals veel gestelde vragen en algemene informatie over Farm Saved Seed.